جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

تعیین موقعیت دقیق مشترکین به کمک دستگاه‎های قرائت کنتور

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

با افزایش حجم اطلاعاتی و پیچیده شدن آن، شرکت‌های آب و فاضلاب  نیازمند ابزاری جدید و کارآمد هستند  تا به جمع‌آوری اطلاعات مکانی و توصیفی به تجزیه‌وتحلیل بپرداز‌ند و ابزار مناسب جهت مدیریت داده‌ها را فراهم آورد. استفاده از فناوری GIS با ذخیره‌سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع و تجزیه‌وتحلیل، مدیران این مجموعه را قادر می‌سازد تا به‌صورت بهینه و سامانمند، مجموعه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با آن شرکت را سازمان‌دهی و در کمترین زمان و با بیشترین سرعت به اطلاعات دسترسی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین داده‌های این شرکت‌ها تهیه اطلاعات مکانمند مشترکین است که تهیه این اطلاعات علاوه بر هزینه بسیار مستلزم صرف وقت یادی هستند. در این مقاله شیوه‌ای نوین جهت جمع‌آوری اطلاعات ارائه شده است که در آن به کمک ۳۰ دوره قرائت قبلی توسط دستگاه‌های قرائت کنتور ثبت گردیده است بدون اینکه هزینه‌ای برای انجام این کار صرف گردد با دقتی بالا و زمانی بسیار کوتاه ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کلیه نقاط در محدوده عرصه پارسل مشترک قرار گرفته‌اند.

فایل پیوست: 
نویسنده: 
یاسر اکبریان , مهدی پوراحمد