جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

رئیس گروه GIS

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

رئیس گروه GIS: مهدی پوراحمد

۰۶۶-۳۳۲۰۰۶۷۰

سوابق پژوهشی:

 

مقالات چاپ‌ شده در نشریات بین‌المللی و داخلی:

 

 1. Quality modeling of drinking groundwater using GIS in rural communities northwest of Iran, ۲۰۱۴, Journal of Environmental Health Science & Engineering, doi:10.‎‎1186/2052-336X-12-99.‎‎
 2. Corrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution System of Tabriz, Northwestern Iran, 2012, Health Promotion Perspectives, Vol.‎‎ 2, No.‎‎ 1;‎‎ PP: 103-111.‎‎ doi:10.‎‎5681/hpp.‎‎2012.‎‎013.‎‎
 3.  Pesticides Residue in Drinking Groundwater Resources of Rural Areas in the Northwest of Iran, ۲۰۱۴Health Promotion Perspectives, Vol.‎‎ 4, No.‎‎ 2;‎‎ PP: 195-205.‎‎ doi:10.‎‎5681/hpp.‎‎2014.‎‎026.‎‎
 4. استخراج نواحي داراي پتانسيل مس در منطقه قزل داش شهرستان خوی با استفاده از تصاوير هایپریون، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، دوره ۴۷، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صص ۳۰۲ – ۲۸۷.
 5. شناسایی و استخراج تغییرات رودخانه زرینه‌رود در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۴ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، فصلنامه هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز. شماره ۵، زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۶ – ۱.
 6. مورفولوژي و مورفومتري انواع دهانه‌هاي آتشفشاني در مخروط آتشفشاني سهند، مجله پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال سوم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۳، صص ۶۴ – ۵۱.
 7. بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با تندر در ایران با استفاده از روش‌های ناپارامتریک، فصلنامه تحقیقات جغرافیای دانشگاه اصفهان، دوره ۳۰، شماره ۱۱۷، تابستان ۱۳۹۴، صص ۴۶-۳۳.
 8. بررسي خطرپذیری فرسايش خاك در حوضه آبخيز دوآب لرستان با استفاده از تحلیل شبکه و فن‌آوري‌هاي سنجش از دور و GIS، مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی هرمزگان، دوره چهارم، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۴، تابستان ۱۳۹۴، صص ۸۹ - ۷۲.
 9. آشکارسازی خطواره‌های زمین‌ساختی با بکارگیری روش‌های خودکار سنجش از دور (مطالعه موردی: چهارگوش ارومیه)، فصلنامه بین‌المللی پژوهشی و تحلیلی زمین پویا، سال سوم، شماره پنجم، شماره پیاپی ۱۳، زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۰۶ - ۹۲.
 10. استفاده از روش کمترین مربعات در تولید مدل رقومی بارش (DPM)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، دوره ۲۰، شماره ۵۶، تابستان ۱۳۹۵، صص ۱۴۸ – ۱۲۸.
 11. شناسایی مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوزه آبخیز الشتر به روش ANP، پژوهشنامه حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سال هفتم، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۹۵، صص ۱۶۳- ۱۵۰.
 12. کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز، سال ۲۱، شماره ۵۹، بهار ۱۳۹۶، صص ۱۱۱ – ۸۹.
 13. بررسی تأثیر عناصر سنگین بر کیفیت آب‌های استحصالی شهر خرم‌آباد با استفاده از استانداردهای (ملی، سازمان بهداشت جهانی و EPA)، فصلنامه هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز، شماره ۹، زمستان ۱۳۹۵، صص ۴۱ – ۲۱.
 14. پهنه‌بندی توانمندی‌های استان قزوین به‌منظور کشت انگور، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۳، صص ۱۸ – ۷.
 15. تحلیلی بر توسعه الگوی پیاده‌مداری در فضاهای گردشگری شهری نمونه: بافت تاریخی- فرهنگی شیراز، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال چهارم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۴، صص ۶۴–۵۳.
 16. کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در نیروی انتظامی (مطالعه موردی: نقشه‌سازی سرقت در استان آذربایجان غربی)، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، سال هفتم، شماره ۲۴ پاییز ۱۳۹۳، صص ۶۸ – ۵۳.
 17. ارزیابی خطر زمین‌لغزش به روش ANP در محیط ArcGIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 18. بررسی تأثیر عناصر شیمیایی بر کیفیت آب‌های استحصالی شهر خرم‌آباد با استفاده از استاندارد‌های (ملی، سازمان بهداشت جهانی و EPA)، فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه محیط زیست.
 19. بررسی وضعیت اُزون با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده OMI (مطالعه موردی: استان لرستان)، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران.
 20. مدلسازی باد در دشت خرم آباد برای مکانیابی صنعتی با استفاده از نرم افزار TAPM، پژوهش‌های محیط زیست، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران.

 

مقالات همایشی:

 

 1. بررسی تغییرات سطح دریاچه ارومیه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ با استفاده از سنجش‌ازدور، همایش بین‌المللی دریاچه ارومیه، چالش‌ها و راهکارها، ارومیه، مهر ۱۳۹۱.
 2. راهبرد پیاده­مداری به‌سوی حفاظت جاذبه‌های تاریخی شهرها (مطالعه موردی شهر شیراز)، همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر، تهران، اسفند ۱۳۹۰.
 3. پهنه‌بندی و تحلیل کیفی آب‌های استان آذربایجان شرقی در محیط GIS، پانزدهمین همایش ملی بهداشت و محیط، گیلان، آبان ۱۳۹۱.
 4. بررسی پتانسیل رسوب‌گذاری و خورندگی آب شرب شهر تبریز، پانزدهمین همایش ملی بهداشت و محیط، گیلان، آبان ۱۳۹۱.
 5. مدل‌سازی و تحلیل کیفی منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان تبریز در محیط GIS، شانزدهمین همایش ملی بهداشت و محیط، تبریز، آبان ۱۳۹۲.
 6. آشکارسازی خطواره‌های زمین‌ساختی با بکارگیری روش‎های غیر خودکار سنجش از دور، بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک، تهران، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵.
 7. کاربرد روش تحلیل شبکه‌ای در بررسی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نورآباد)، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، اردیبهشت ۱۳۹۵.
 8. مکان‌یابی احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر الشتر با روش تحلیل سلسله مراتبی، اولین کنفرانس سالانه علمی تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۵.
 9. استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی قابلیتهای اکوتوریسم، دومین کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان، خرم‌آباد، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶.
 10. بررسی قابلیتهای صنعت اکوتوریسم  شهرستان سلسله با استفاده از تکنیک ANP و GIS، پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری، خرم‌آباد، اردیبهشت ۱۳۹۶.
 11. شناسایی رابطه متغیرهای هواشناختی با تبخیر پتانسیل تبریز برپایه مدل جمعی تعمیم‌یافته (GAM) و مدل خطی تعمیم‌یافته (GLM)، چهارمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین، زنجان، اسفند ۱۳۹۶.

 

تألیف و ترجمه کتاب:

 

۱- آمار و احتمال کاربردی، تألیف، مهدی پوراحمد، انتشارات ساکو، تهران، زمستان ۱۳۹۴.

۲- آموزش کاربردی ArcGIS، تألیف، مهدی پوراحمد، انتشارات ناقوس، تهران، بهار ۱۳۹۷.

۳-بررسی وضع هوا و تجزیه و تحلیل آن، ترجمه در حال چاپ، پاییز ۱۳۹۸.

 

طرح‌های پژوهشي مصوب دانشگاه

 

 1. مدل‌سازی کیفی منابع آب زیرزمینی شهرستان‌های تبریز، هریس، بستان‌آباد، سراب، هشترود، میانه و چاراویماق استان آذربایجان شرقی، به‌عنوان همکار اصلی، مجری طرح: دانشکده بهداشت و تغذیه – دانشگاه علوم پزشكي تبريز، نماینده مجری: دكتر محمد مسافری، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (۱۳۹۲).
 2. مطالعات اولیه تخصیص بهین کاربری زمین‌های شهری کلان‌شهر تبریز با تأکید بر حمل نقل درون‌شهری، به‌عنوان همکار اصلی، مجری: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز، نماینده مجری: دکتر خلیل ولیزاده کامران، کارفرما: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز (۱۳۹۳).
 3. طرح پایلوت GIS Ready نقشه‌ها و تشکیل GeoDatabase برای تأسیسات مجتمع مس سونگون، به‌عنوان همکار اصلی، مجری: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز، نماینده مجری: دکتر خلیل ولیزاده کامران، کارفرما: شرکت مس سونگون. (۱۳۹۴).
 4. طرح هادی روستایی روستاهای اسلام‌آباد، دهمیر، چرک، سیرجا استان سیستان و بلوچستان و ...، بنياد مسكن استان سیستان و بلوچستان، همکار اصلی.

 

هیأت تحریریه نشریات بین‌المللی

 

 1. Hydrology, Member of Editorial Board, Confirmation 
 2. سردبیر و مدیرمسئول مجله کلیما، دانشگاه لرستان، از ۱۳۹۵

 

سوابق تدریس:

 

 1. درس کاربرد GIS در بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲.
 2. دروس سنجش از دور و GIS، دانشگاه لرستان،  از سال تحصیلی ۹۳-۹۴.
 3. دروس ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان TA سال ۱۳۸۸.
 4. دروس سنجش از دور و GIS، مرکز آموزش عالی الشتر (وابسته به دانشگاه لرستان)، از سال تحصیلی ۹۴-۹۵.
 5. درس نقشه برداری، مرکز آموزش عالی الشتر (وابسته به دانشگاه لرستان)، از سال تحصیلی ۹۴-۹۵.
 6. درس مبانی برنامه نویسی ، دانشگاه لرستان، سال تحصیلی ۹۷-۹۸.
 7. آموزشGIS، شرکت گاز استان لرستان، پاییز ۹۷.
 8. چندین دوره آموزش نرم‌افزارهای ENVI و ArcGIS، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشکده علوم محیطی دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲-۱۳۹۰.
 9. چندین دوره آموزش نرم‌افزارهای ENVI و ArcGIS، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲-۱۳۹۰.
 10. چندین دوره آموزش نرم‌افزارهای ENVI و ArcGIS، جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲-۱۳۹۰.

 

داوری نشریات بین‌المللی و ملی:

 

 1. Indian Journal of Science and Technology
 2. Direct Research Journal of Engineering and Information Technology ‪‪(DRJEIT)‬‬
 3. International Research Journal of Agricultural and Food Sciences ‪‪(IRJAFS)‬‬
 4. Hydrology (HYD).‎‎
 5. مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی، دانشگاه هرمزگان.
 6. دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان، خرم آباد، ۱۳۹۶.
 7. اولین کنفرانس سالانه علمی تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، تهران، ۱۳۹۵.
 8. اولین کنفرانس بین المللی کاربرد تحقیق و پژوهش در علوم و مهندسی، تهران، ۱۳۹۵.

 

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

تهیه مدل رقومی بارش با استفاده از روش کمترین مربعات در محیط GIS، استادان راهنما: دکتر محمدحسین رضائی مقدم و دکتر خلیل ولیزاده کامران.

 

استاد راهنما پایان‌نامه ‌ها:

 

 1. بررسی شاخص های کمی و کیفی شاخص مسکن در شهر نورآباد، احترام مرادی، دانشگاه لرستان، ۱۳۹۶.
 2. مشکلات حفظ حریم شهر و ارائه راهکارهای اجرایی شهر کرمانشاه، محدثه اسماعیلی توکل، دانشگاه لرستان، ۱۳۹۶.
 3. عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (محدوده مورد مطالعه: شهر بروجرد)، سعیده لطیفی بلوط بنگان، دانشگاه لرستان، ۱۳۹۶.
 4. تهیه مدل رقومی بارش با استفاده از روش کمترین مربعات در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، احسان قله، دانشگاه اردبیل، ۱۳۹۷

 

شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌ها به عنوان سخنران:

 

 1. پنجمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز، مهر ۱۳۹۱.
 2. اولین همایش بین‌المللی زندگی پیاده در شهر، تهران، اسفند ۱۳۹۰.
 3. پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری، خرم‌آباد، اردیبهشت ۱۳۹۶.
 4. کارگاه آموزشی ArcGIS، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، خردادماه ۱۳۹۱.
 5. کارگاه آموزشی نگارش پایان‌نامه، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، تیرماه ۱۳۹۱.
 6. روز جهانی GIS، دانشگاه لرستان، ۱۳۹۶.

 

پروژه‌های سازمانی:

 

 1. کارشناس GIS شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، از ۱۳۹۸ تا کنون .
 2. ناظر نقشه برداری و کارشناس GIS شرکت گاز استان لرستان، از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸.
 3. کارشناس GIS و تسهیلگر اجتماعی، شرکت مهندسین مشاور آب‌فن، از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵.
 4. نقشه برداری و GIS Ready 2000هکتار از اراضی کشاورزی دشت الشتر، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، ۱۳۹۶.
 5. نقشه برداری و GIS Ready اماکن عرصه وقفی شهرستان خرم‌آباد، سازمان اوقاف و امور خیریه استان لرستان، ، ۱۳۹۶.
 6. نقشه برداری و GIS Ready اراضی کشاورزی وقفی شهرستان بروجرد، سازمان اوقاف و امور خیریه استان لرستان، ۱۳۹۶.

 

امتیازات  :

 

 1. فارغ‌التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد.
 2. رتبه اول آزمون ورودی دکتری.

 

سایر فعالیت‌ها:

 

 1. دبیر انجمن علمی علوم جغرافیایی، دانشگاه لرستان، ۱۳۹۷- ۱۳۹۵.
 2. عضو کمیته GIS، شرکت گاز استان لرستان، از ۱۳۹۶.
 3. عضو انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران.
 4. طراحی و صفحه‌آرایی مجله پیک ورزش، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲-۱۳۹۰.
 5. عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
 6. عضو کانون نخبگان و دانشگاهیان سلسله و دلفان