جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

مقالات

تعیین موقعیت دقیق مشترکین به کمک دستگاه‎های قرائت کنتور

با افزایش حجم اطلاعاتی و پیچیده شدن آن، شرکت‌های آب و فاضلاب  نیازمند ابزاری جدید و کارآمد هستند  تا به جمع‌آوری اطلاعات مکانی و توصیفی به تجزیه‌وتحلیل بپرداز‌ند و ابزار مناسب جهت مدیریت داده‌ها را فراهم آورد. استفاده از فناوری GIS با ذخیره‌سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع و تجزیه‌وتحلیل، مدیران این مجموعه را قادر می‌سازد تا به‌صورت بهینه و سامانمند، مجموعه فعالیت‌ها و طرح‌های مرتبط با آن شرکت را سازمان‌دهی و در کمترین زمان و با بیشترین سرعت به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

کاربرد فتوگرامتری در GIS

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تغییرات در فنّاوری بسیار سریع اتفاق می‌افتد.فتوگرامتری نیز به‌طور وسیع از تحولات به وجود آمده تأثیر پذیرفته است،بیشتر این تحولات در زمینه ویژگیهای الکترونیکی و فنّاوری استفاده از کامپیوتر صورت گرفته است،اولین توسعه در ...

 

جهت مشاهده مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید