جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

معرفی کتاب آمار

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

آمار و احتمال کاربردی، تألیف، مهدی پوراحمد، انتشارات ساکو، تهران، زمستان ۱۳۹۴.

دیدگاه‌ها

آمار و احتمال کاربردی، تألیف، مهدی پوراحمد، انتشارات ساکو، تهران، زمستان ۱۳۹۴.