چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

معرفی کتاب آموزش GIS

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

امروزه کاربرد GIS در همه سازمان‌ها مشهود است. نیاز به یادگیری این رشته نوپا و کمبود منابع آموزشی مناسب که همکاران در واحدهای GIS در سازمان‌های مختلف نیاز خود را مرتفع سازند مشهود است. در کتاب حاضر آموزش نرم‌افزار ArcGIS10.6 به صورت طبقه‌بندی و با مثال‌های عملی و به صورت تصویری در ۱۵ فصل تالیف شده است. سرفصل‌های این کتاب به گونه‌ای انتخاب شده است تا برای همه دانشجویان رشته‌های که در چارت آموزشی آن‌ها درس  GISگنجانده شده است مورد استفاده باشد. با توجه به گستردگی GIS یادگیری مطالب این کتاب پایان راه نیست بلکه آغازی برای ورود  به دنیای شیرین GIS است.

 

دیدگاه‌ها