جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

عملکرد گروه GIS 1

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF
 • تکمیل و بروزرسانی سامانه WebGIS شرکت آبفا لرستان.
 • خرید ۱۱ دستگاه نیم ست GPS دو فرکانسه به ارزش بالغ بر هشتصد میلیون تومان.
 • شروع پروسه بروزرسانی لایه های GIS مختلف شرکت از طریق امورات تابعه.
 • پیگیری برداشت اطلاعات لایه املاک شرکت با همکاری دفتر حقوقی بمنظور بارگذاری در سامانه املاک آبفای کشور.
 •  تهیه فلوچارت تحویل نقشه ها از پیمانکاران و  مشاوران(جهت تحویل فایل مناسب) .
 • اصلاح فرم ازبیلت و GIS .
 • بررسی نقشه های GIS اجرا شده توسط پیمانکاران مطابق با استاندارد ابلاغی شرکت مهندسی .
 • سازماندهی رابطین GIS در امورات و معاونت‌ها .
 • برگزاری ده ها دوره  کارگاه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزارWEB GIS.
 • پیگیری برداشت اطلاعات لایه املاک شرکت با همکاری دفتر حقوقی بمنظور بارگذاری در سامانه املاک آبفای کشور .
 • تشکیل کمیته GIS .