چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳

معرفی

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

گروه GIS در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در چارت دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك قرار دارد. چارت این گروه شامل رئیس گروه GIS و کارشناس GIS می باشد.

ازجمله اقدامات انجام شده توسط گروه GIS شامل موارد زیر می باشد:

عملکرد ۱

عملکرد ۲